07 / 07 / 2020

Neurje

6.6.2020 nekaj minut čez 22 uro smo bili proženi prek pozivnikov zaradi podrtega drevesa, od tam pa smo nadaljevali še na 6 drugih lokaciji, kjer smo bodisi pomagali odstraniti odlomljene veje/drevesa, bodisi pomagali pri črpanju vode iz zalitih prostorov. Z delom smo zaključili po 1. uri zjutraj.

Ob primeru požara ali nesreče takoj pokličite 112!