O društvu

Gasilsko društvo Ljubljana mesto je prostovoljno gasilsko društvo s sedežem v Ljubljani. V okviru javne gasilke službe Mestne občine Ljubljana opravljamo gasilsko in reševalno dejavnost. Ta je razdeljena na operativne in preventivne naloge. Operativne naloge so posredovanje ob požarnih in tehničnih intervencijah ter vseh ostalih dogodkih na katerih posredujejo gasilci. Preventivne naloge zajemajo izobraževanja in osveščanje prebivalcev, evakuacijske vaje, sodelovanje z vrtci in šolami ter pregledovanje sistemov aktivne požarne zaščite...

Funkcije Ime in priimek
Predsednik Marjan Kirič
Namestnik predsednika Marjan Bosnar
Tajnica Nina Košir
Poveljnik Klemen Jakša
Namestnik poveljnika Jure Bosnar
Podpoveljnik Rajko Jazbec
Podpoveljnik Marko Čarman

Ob primeru požara ali nesreče takoj pokličite 112!